#10084 Woude van der, Sjoerd *zaterdag 25 december 1908 te Kollum, Kollumerland. zaterdag 22 mei 1940 te Groningen.
Stambomen: [Bosklopper][W Zijboom]
Beroep: Chaffeur Winkelchef
Getrouwd op zaterdag 15 mei 1935 te Leeuwarden met Bosklopper , Jantje (Jeanette Sjoerdina) *1912-02-16 te Anjum, Oostdongeradeel.