#1245 Bosklopper , Doeye *zaterdag 25 juli 1891 te Nes, Westdongeradeel.
vertrokken naar het buitenland
Vader: Bosklopper , Jurjen Harms *1850-10-04 te Marum. 1915-07-16 te Moddergat, Westdongeradeel.
Moeder: Dijkstra , Jantje Harmens *1854-12-04 te Nes, Westdongeradeel. 1921-05-15 te Paessens, Nes.