#1266 Rosier , Klaaske *zaterdag 10 mei 1888 te Peasens.
Getrouwd op zaterdag 29 mei 1913 te Oostdongeradeel met Bosklopper , Foppe *1887-07-20 te Nes, Westdongeradeel. 1960-04-13 te Leeuwarden.
Kinderen:
  1. Bosklopper , Riemke *1915-01-22 te Peasens.
    Getrouwd in 1939-12-18 te Leeuwarden met: Huismans , Dirk *1915 te Sneek.
  2. Bosklopper , Jurjen *1916-09-23 te Paesens.
    Getrouwd in 1941-05-05 te Leeuwarden met: Nieuwenhuis , Trijntje met 10 kinderen.
  3. Bosklopper , Sieberen
    Getrouwd met: Milz , G H met 1 kinderen.