#69 Bosklopper , Houkjen Tjeerts *zaterdag 16 september 1781 te Marum. zaterdag 15 maart 1864 te Rauwerderhem.
Stambomen: [Bosklopper][J Zijboom]
Houkje Tjeerds Bosch, oud 81 jaar, weduwe
Vader: Berends , Tjeert *1738-04-07 te Tolbert.
Moeder: Gerrits , Lamke *1741-02-15 te Noordwijk, Marum. 1829-03-18 te Marum.
Getrouwd met Jong de, Pieter Pieters *1784. 1822-11-15 te Rauwerderhem.
Kinderen:
 1. Jong de, Pieter Pieters *1809.
 2. Jong de, Boukjen *1810 te Rauwerderhem. 1830-05-26 te Rauwerderhem.
 3. Jong de, Lamkjen Pieters *1813-12-04 te Rauwerd, Rauwerderhem. 1860-04-08 te Idaarderadeel.
  Getrouwd geweest in 1844-05-25 te Rauwerderhem met: Kuiper , Jan Jaitzes *1811 te Knijpe, Schoterland. met 1 kinderen.
 4. Jong de, Tjeerd *1815-06-22 te Rauwerderhem. 1863-06-09 te Rauwerderhem.
  Getrouwd in 1843-05-11 te Leeuwarderadeel met: Oedsma , Sipken Symens *1817-11-04 te Menaldumadeel. met 5 kinderen.
 5. Jong de, Aaltje *1817-11-16 te Rauwerderhem. 1822-07-31 te Rauwerderhem.
 6. Jong de, Hendrikjen *1821-03-25 te Rauwerd, Rauwerderhem. 1870-03-08 te Idaarderadeel.
  Getrouwd in 1842-05-05 te Rauwerderhem met: Hoitinga , Sipke Sjoerds *1813 te Roordahuizum, Idaarderadeel. 1880-08-22 te Idaarderadeel. met 7 kinderen.
 7. Jong de, Pieter Pieters *1822 te Rauwerd. 1855-08-02 te Baarderadeel.
  Getrouwd in 1841-03-27 te Baarderadeel met: Kamstra , Wypkjen Baukes *1817-08-09 te Mantgum, Baarderadeel. met 5 kinderen.