#74 Bosklopper , Jantje Tjeerts *zaterdag 12 augustus 1764 te Marum. zaterdag 17 december 1846 te Rauwerderhem.
Stambomen: [Bosklopper][H Zijboom]
wonende te Deersum?
Vader: Berends , Tjeert *1738-04-07 te Tolbert.
Moeder: Gerrits , Lamke *1741-02-15 te Noordwijk, Marum. 1829-03-18 te Marum.
Getrouwd op zaterdag 26 juni 1789 te Poppingawier met Hoekstra , Hotse Melles *1750 te Deersum. 1811-04-03 te Rauwerderhem.
Kinderen:
  1. Hoekstra , Lamken *1795 te Deersum. 1844-10-31 te Rauwerderhem.
    Getrouwd in 1828-12-06 te Rauwerderhem met: Boersma , Wiltje Ulbes *1804 te Gauw, Wimbritseradeel. 1859-09-08 te Rauwerderhem.
  2. Hoekstra , Tjeerd *1801. 1869-11-09 te Rauwerderhem.
  3. Hoekstra , Aaltje Hotzes *1805 te Deersum, Rauwerderhem. 1835-08-01 te Baarderadeel.
    Getrouwd in 1827-12-13 te Leeuwarderadeel met: Walinga , Anne Heerkens *1804 te Bozum, Baarderadeel. met 2 kinderen.